Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi – serce polskiej kontrrewolucji

Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi – serce polskiej kontrrewolucji

Poniedziałkowy poranek 28 czerwca 1999 roku przeszedł do historii jako moment, w którym w Krakowie rozpoczęła działalność niewielka grupka katolików świeckich. Założyli oni Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – tę samą organizację, która w czerwcu 2019 roku była znana już w całej Polsce oraz poza jej granicami z wielu dzieł, kampanii, wydarzeń i publikacji, realizowanych pod hasłem „Przebudźmy sumienia Polaków”. 

Założycieli Stowarzyszenia połączyło silne dążenie do przedstawienia społeczeństwu polskiemu alternatywy dla zalewającej je z zachodu rewolucji kulturowej. Stąd właśnie towarzyszące im często słowa o potrzebie budzenia uśpionych sumień Polaków, stąd także czynna i obecna właściwie wszędzie obrona wartości chrześcijańskich w porządku publicznym.

Te motywacje także związały się z dwoma perspektywami: patriotyczną, ogniskującą się wokół postaci królewskiego kaznodziei, wzorcowego patrioty i działacza społecznego, sługi bożego księdza Piotra Skargi, a także z tradycjonalistyczną, czy też szerzej – kontrrewolucyjną, bazującą na myśli politycznej i dorobku brazylijskiego myśliciela katolickiego i twórcy ruchu TFP – profesora Plinia Correi de Oliveiry. Ten ostatni na przestrzeni swojego długiego życia dokonał niemalże niemożliwego, a mianowicie zatrzymał pochód socjalizmu w swojej ojczyźnie oraz doprowadził do rozpropagowania idei i sposobu działania katolików świeckich pod szyldem Tradycja Rodzina Własność w wielu krajach świata.

Zobacz też: www.wobroniezycia.com.pl

Profesor de Oliveira nie tylko zaszczepił pośród polskich katolików potrzebę zbudowania kontrrewolucyjnej tamy dla postępującego rozkładu moralnego społeczeństwa, ale także dał wzorce i pomysły dla skutecznego zorganizowania działalności w imię tej idei.

Byips