To w Krakowie odbył się największy polski kongres katolików świeckich

kongres_apostolow_fatimy_stowarzyszenie_kultury_chrzescijanskiej 6 maj

To w Krakowie odbył się największy polski kongres katolików świeckich

Krakowskie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej to czołowa polska organizacja zrzeszająca katolików świeckich. Jej ideał streszcza się w haśle Tradycja, Rodzina, Własność. To właśnie w imię tych zasad organizacja prowadzi swą batalię. Jej celem jest ochrona chrześcijańskiego porządku społecznego przed zasadami rewolucji. W tym kontekście warto spojrzeć na I Kongres Apostołów Fatimy, który Stowarzyszenie zorganizowało w 2017 roku.

Umocnienie wiary

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej prowadzi intensywną działalność edukacyjną. Jej celem jest kształcenie i formacja polskich katolików w duchu tradycyjnej nauki Kościoła. Stąd też biorą się prowadzone przez organizację działania i wydarzenia – takie jak Kongres Apostołów Fatimy. 20 maja 2017 roku, w 100-lecie Objawień Fatimskich, Apostołowie Fatimy z różnych stron Polski przybyli do krakowskiego Centrum Kongresowego ICE, by uczestniczyć w pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaproponowało Apostołom bogatą refleksję nad sensem Orędzia Fatimskiego oraz nad sposobami jego propagowania. Słowo Fatima to bowiem nie tylko portugalska miejscowość, ale przede wszystkim skojarzenie z Orędziem Matki Bożej z 1917 roku.

Działalność Skargowców – czym jest Apostolat Fatimy?

Kongres ten odegrał istotną rolę we wzajemnym umocnieniu się w wierze. Pozwolił wiernym Tradycji katolikom „policzyć się”, poznać swą siłę. Ci ludzie pójdą do swoich środowisk i odważniej zaczną głosić Ewangelię nie tylko słowami, lecz również swym życiem. Wiedzą bowiem, że nie są sami.

Apostolat Fatimy stanowi odpowiedź na wezwanie do niesienia Ewangelii „wszystkim narodom”, jak również na wezwanie Matki Bożej z Fatimy. W jego ramach apostołowie zapoznają się z treścią i duchem objawień z 1917 roku, które okazały się nieocenionym drogowskazem dla miotanego przez wichry historii świata oraz propagują w swoich środowiskach to orędzie. Przy okazji aktywnie uczestniczą oni w kampaniach Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej, wspierając je dobrowolnymi datkami.

Do Apostolatu można przystąpić, jak też i z niego wystąpić w dowolnej chwili. Każdego roku Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej przesyła Apostołom Fatimy przygotowane specjalnie dla nich prezenty. Na darczyńców włączających się w działalność tej grupy czeka też szereg innych korzyści, o których przeczytać można na stronie piotrskarga.pl.

Tomasz Ignacy Mędrzyński

Byips