Upór krakowskiej lewicy w sprawie likwidacji pomnika ks. Piotra Skargi. Zdecydowana reakcja środowisk patriotycznych

pomnik piotra skargi 28 sty

Upór krakowskiej lewicy w sprawie likwidacji pomnika ks. Piotra Skargi. Zdecydowana reakcja środowisk patriotycznych

Władze Krakowa powróciły do pomysłu sprzed kilku lat i pod pretekstem potrzeby zasadzenia drzewa na placu Św. Marii Magdaleny chcą usunąć pomnik wielkiego patrioty i zasłużonego duchownego księdza Piotra Skargi. Wielce prawdopodobne jest, że impulsem dla podwawelskiej kawiorowej lewicy jest trwający proces beatyfikacyjny Kaznodziei Narodu, którego monument w zabytkowym centrum Krakowa byłby jeszcze bardziej drażniący w przypadku ogłoszenia księdza Piotra Skargi błogosławionym.

Kto chce usunięcia pomnika Piotra Skargi i dlaczego?

Likwidacja pomnika księdza Piotra Skargi byłaby dla środowisk lewicowych osiągnięciem kolejnego celu w programowym działaniu wymazywania z historii Polski postaci o jasnych poglądach – odwołujących się do chrześcijaństwa, miłości Ojczyzny i potępiających kolaborację z wrogami kraju.

Wzniesiony w 2001 roku na placu Św. Marii Magdaleny monument od początku przeszkadza lewackim środowiskom. Chętnie o potrzebie likwidacji pomnika, z wieńczącą go rzeźbą przedstawiającą zasłużonego dla Polski i Litwy duchownego, pisał krakowski dodatek „Gazety Wyborczej”. Wśród pseudpostępowców często też pojawiają się fałszywe zarzuty o tym, że pomnik został postawiony nielegalnie.

Tymczasem w 2001 roku decyzję o ustawieniu pomnika Piotra Skargi podjął ówczesny Prezydent Miasta Krakowa Andrzej Gołaś. Poświęcenia pomnika dokonał ówczesny kardynał krakowski kard. Franciszek Macharski, a w uroczystości wziął udział także prezydent Krakowa. Drugim zastrzeżeniem padającym z środowisk lewicowych jest sama rzeźba, choć jej autorem jest uznany krakowski artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesław Dźwigaj.

Jasne jest więc, że nie z powodu potrzeby wprowadzenia zieleni czy przebudowy architektonicznej samego placu wytoczona została walka, lecz z powodu samej postaci upamiętnionej pomnikiem (o zgrozo – dla lewicy!) zlokalizowanym przy Drodze Królewskiej z Rynku na Wawel. Jak ujawnił portal Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi piotrskarga.pl, koszt całego zabiegu to kwota nie mniejsza niż 1,4 mln zł z pieniędzy publicznych.

To właśnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wystąpiło (25 października 2021 roku) jako pierwsze z oświadczeniem krytykującym koncepcję usunięcia pomnika swojego patrona, a następnie (27 października 2021 roku) wystąpiło w tej sprawie z listem otwartym do lewicowego Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, rządzącego pod Wawelem nieprzerwanie od 2002 roku. Komu i dlaczego przeszkadza ksiądz Piotr Skarga i jego dorobek? Na to pytanie faktycznie po dziś dzień nie padła żadna odpowiedź.

W kolejnych kadencjach prezydenta Majchrowskiego widoczne jest w coraz większym stopniu spełnianie zachcianek różnych środowisk lewicowych czy działaczy z kręgów LGBT+. To przykre, że w mieście gdzie spoczywają prochy królów Polski i wielu świętych na celowniku ideologicznym znalazła się postać księdza Piotra Skargi.

Oburzenie i protesty społeczeństwa. Stowarzyszenie Piotra Skargi występuje z petycją

Odnosząc się do tej sytuacji prof. Zenon Piech (historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego) stwierdził: „Kraków, jako miejsce pamięci o wybitnych postaciach i wydarzeniach polskiej kultury, powinien uszanować księdza Piotra Skargę. To wielka postać naszej ojczystej kultury, bardzo mocno związana z Krakowem. Jeśli są takie miejsca, w których pamięć o Piotrze Skardze powinna być szczególnie kultywowana, to jest to właśnie Kraków oraz Wilno. Dbanie o szacunek dla wspólnego nam wszystkim dziedzictwa stanowi nasz obowiązek.”

O poszanowanie pamięci o ważnym dla Polski i Litwy duchownym upomnieli się także Polacy z Wileńszczyzny. W przyjętym przez Wspólnotę Miłosierdzia Bożego z Solecznik (Litwa) oświadczeniu w obronie pomnika Piotra Skargi w Krakowie czytamy:

„W XXI wieku, gdy podważane są tradycyjne wartości i kruszony jest fundament cywilizacji chrześcijańskiej, cechy osobiste i dzieła życia dokonane przez księdza Piotra Skargę powinny być fundamentem zbliżenia obywateli Polski i Litwy, mających wspólną historię i wspólne wyzwania na przyszłość.

Tym bardziej niezrozumiałe i niejasne są dla nas intencje władz Krakowa, podejmujących próbę zlikwidowania monumentu upamiętniającego Wielkiego Polaka, łączącego Kraków i Wilno swoim życiem, pracą w duchu umiłowania bliźniego i miłością do państwa, na które dybali zaborczy sąsiedzi.

Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.” Całość oświadczenia opublikowano na stronie petycji „Skarga zostaje!”.

Aktualnie trwa prowadzona przez Stowarzyszenie Piotra Skargi akcja społeczna, w ramach której zbierane są podpisy pod petycją o porzucenie ideologicznie motywowanego i kosztownego pomysłu usunięcia pomnika wielkiego Polaka z placu Św. Marii Magdaleny w Krakowie.

Każdy z nas może dołączyć się do sprzeciwu wobec lewackich pomysłów zacierania prawdy historycznej i wymazywania z dziejów Polski patriotów i zasłużonych duchownych. Zachęcamy do podpisania się pod tą petycją (na stronie SkargaZostaje.pl) i walkę o zachowanie polskiej tożsamości kulturowej, wyrosłej na gruncie cywilizacji chrześcijańskiej.

Byips